‘สมชัย’จ่อยื่นศาลรธน.ตีความปมเซตซีโร่กกต. 

“สมชัย” ยินดีผู้ตรวจการแผ่นดินได้อยู่ครบวาระ ชี้สร้างมาตรฐานให้กฎหมายลูกฉบับที่เหลือป.ป.ช.-ตุลาการฯศาลรัฐธรรมนูญ จ่อยื่นตีความปมเซตซีโร่กกต. หลังสนช.ผ่านกฎหมายองค์กรอิสระครบ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยเรื่องวาระดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินตาม ร่าง พ.ร.บ.

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ขัดรัฐธรรมนูญนั้น ว่า ขอแสดงความยินดีต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งเป็นเรื่องที่ตนเห็นด้วยเพราะร่างกฎหมายกกต.ที่กกต.เสนอไปก็กำหนดในลักษณะนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากเห็นว่ากรรมการได้มาชอบด้วยกฎหมายจึงควรได้รับการคุ้มครองให้ทำงานต่อไปและคำวินิจฉัยครั้งนี้จะมีผลต่อการกำหนดเนื้อหาในร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าสามารถเขียนคุ้มครองผู้ดำรงตำแหน่งในปัจจุบันให้อยู่ครบวาระได้ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ แต่ยังไม่มีการชี้ชัดว่ากรณีเซตซีโร่ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ แต่ก็เป็นความชัดเจนที่ สนช.ต้องตระหนักว่าการจะออกกฎหมายให้ใครอยู่ในตำแหน่งหรือไม่ให้อยู่ในตำแหน่งต้องไม่ใช่เรื่องของตัวบุคคล แล้วมีการเลือกปฏิบัติ หากทำเช่นนี้ สนช.ก็จะกลายเป็นจำเลยของสังคมเพราะไม่สามารถชี้แจงถึงเหตุผลที่แท้จริงได้ เนื่องจากกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินให้เหตุผลว่า มาจากรัฐธรรมนูญเก่าจึงต้องคุ้มครองให้อยู่ในตำแหน่ง จะไปรอนสิทธิไม่ได้เท่ากับว่า สนช.ไม่ได้ใช้เหตุผลเดียวกันกับองค์กรอิสระอื่น

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ได้เตรียมคำร้องส่วนตัวกรณีเซตซีโร่ กกต.ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ ที่จะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญไว้แล้ว แต่รอเวลาให้ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต.มีผลบังคับใช้ และรอให้ สนช.ผ่านความเห็นชอบกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรอิสระทั้งหมดก่อนจึงค่อยยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะหากยื่นในขณะนี้อาจเป็นแรงกดดันต่อศาลรัฐธรรมนูญ เนื่องจากองค์กรศาลรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ชัดเจนว่า สนช. จะกำหนดเรื่องการดำรงตำแหน่งของตุลาการฯอย่างไรต่อไป จะคุ้มครองหรือเซตซีโร่ หากยื่นตอนนี้อาจทำให้เกิดทฤษฎีว่า หากต้องการเป็นองค์กรอิสระที่ได้อยู่ครบวาระต้องทำตัวเป็นเด็กดี  อย่างไรก็ตามก็จะมีปัญหาว่าหากศาลรัฐธรรมนูญถูกเซตซีโร่และเห็นว่าไม่เป็นธรรมจะยื่นเรื่องให้ใครวินิจฉัย เนื่องจากไม่สามารถวินิจฉัยได้เพราะจะเกิดปัญหาเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ องค์คณะที่ไม่มีส่วนได้เสียจะเพียงเป็นองค์ประชุมที่จะพิจารณาหรือไม่. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews