“บิ๊กปุย-ผบ.ทสส.เมียนมา” จับมือสร้างสัมพันธ์ทางทหาร

“บิ๊กปุย” พร้อมด้วย ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 5 ที่ขอนแก่น สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพ เมื่อวันที่ 29 ส.ค. พล.อ.สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) และ พล.อ.อาวุโส มิน อ่อง ไหล่ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา

เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา ครั้งที่ 5 ที่จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28-30 ส.ค.2560 ซึ่งการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาความมั่นคง รวมทั้งปัญหาเฉพาะอื่น ๆ ในพื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา

โดยที่ประชุมฯ ได้รับทราบถึงกิจกรรมความร่วมมือด้านต่าง ๆ อาทิ การประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนการเยือนของกำลังพลและครอบครัว ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ริเริ่มดำเนินการเป็นครั้งแรก ตลอดจนการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดน และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณากิจกรรมความร่วมมือเพิ่มเติมในปี 2561 เช่น ความร่วมมือด้านการแพทย์ทหาร และการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งการปรับปรุงบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคปี 2533 อีกด้วย ทั้งนี้ บรรยากาศของการประชุมเป็นไปด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ สำหรับการประชุมคณะกรรมการระดับสูง ไทย – เมียนมา ครั้งต่อไป (ครั้งที่ 6) ฝ่ายเมียนมารับเป็นเจ้าภาพ

การเดินทางเยือนประเทศไทยครั้งนี้ นอกจากการประชุมฯ ดังกล่าวแล้ว ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมียนมา และคณะจะได้เข้าเยี่ยมคำนับ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ที่ กรุงเทพฯในวันที่ 30 ส.ค. นับเป็นโอกาสอันดี ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างกองทัพไทย – เมียนมา และ กระชับความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูง อันจะเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่ความมั่นคง การพัฒนา และเสถียรภาพที่ยั่งยืนร่วมกันของทั้งสองประเทศต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews